Namnlösa bloggen

The blog formerly known as OMG! Kubuntu!, Open source, funderingar och annat

Tag Arkiv: Thunderbird

HOWTO: Backup your personal calendar using Dropbox


This is a translation of a post I made earlier.

~ ~ ~ ~ ~

In this post I’ll describe an easy and quick way to backup your personal calendar using Dropbox. I’m using Thunderbird + Lightning but this should work with most programs (the exact procedure will most likely be different though).

 1. In the calendar view in Thunderbird we’ll right click on the calendar that should be backed up, then choose export calendar. Now we’ll assign it a suitable name and save it somewhere inside our Dropbox folder.
 2. Now lets right click again in the calendar list on the left, but this time we choose new calendar. In the wizard that will be presented for us we’ll select calendar on the network, in the next step we choose iCalendar (ICS)and enter the path to the previously exported calendar:
  file:///home/<user name>/Dropbox/calendar.ics

 3. Next we’ll choose a name and a colour for our calendar and that’s it!

  The calendar will now always be backed up as long as we are online, but don’t forget to manually backup important data 🙂

~~~~~
, , , , ,

Annonser

HOWTO: Enkel backup av kalenderdata med Dropbox


Tänkte lite kort beskriva ett smidigt sätt att ta backup av sin personliga kalender med hjälp av Dropbox. Själv använder jag mig numer av Thunderbird + Lightning men detta borde funka med de flesta program.

 1. I Thunderbird högerklickar vi (i listan till vänster) på den kalender vi vill ta backup på och väljer exportera kalender. Vi ger kalendern ett lämpligt namn och sparar den på valfritt ställe i mappen Dropbox inne i hemmamappen.
 2. Nu högerklickar vi igen i listan till vänster, men denna gång väljer vi ny kalender. I dialogrutan som kommer upp väljer vi kalender på nätverket, här väljer vi sedan formatet iCalendar (ics) och fyller i sökvägen till den tidigare exporterade kalendern:
  file:///home/<användarnamn>/Dropbox/kalender.ics

 3. Nu klickar vi oss vidare i guiden, i nästa steg väljer vi ett namn och en färg på vår kalender och sedan är det klart!

  Nu kommer kalendern alltid att backupas så länge vi är online, men glöm ändå inte att ta manuella backuper av viktig data. 🙂

~~~~~
, , , , ,

Thunderbird + datumformat


I vanliga fall använder jag KMail men igår tänkte jag testa Thunderbird igen. Jag har växlat mellan Thunderbird och Claws Mail när jag använt Ubuntu/Gnome och det är ett väldigt bra program, så nu tänkte jag testa det i Kubuntu.

Jag har systemet inställt på engelska men har ändrat ”lokaliseringen” till Sverige. Det har funkat i alla program jag kört hittills, men i Thunderbird visas datum och tid fel.

Tiden i 12h format

Tiden visas i 12h format och datumet enligt MM/DD/YYYY

Dessutom upptäckte jag ett annat fel när jag skulle förhandsgranska ett mail före utskrift, papperstypen är inställd till US Letter och måtten är i tum.

Att råda bot på detta är dock inte några större problem, det finns flera sätt att lösa det på men jag tänkte endast visa hur jag gjorde.

I min hemmamapp har jag skapat en mapp som heter bin där jag har olika skript. Där skapade jag nu en fil med namnet thunderbird. I den filen skrev jag följande (med lite tips från mozillaZine):

#!/bin/sh
export LC_TIME=en_DK.utf8
export LC_PAPER=en_DK.utf8
export LC_MEASUREMENT=en_DK.utf8
exec /usr/bin/thunderbird "$@"

Glöm inte att göra filen körbar sen, högerklicka på den och välj egenskaper -> rättigheter och sätt en bock i rutan som tillåter exekvering. Med ”lokaliseringen” en_DK ställer vi in datumformatet till YYYY-MM-DD, pappersformatet till A4 och måttenheten till mm. Nu ser det ut på följande sätt:

Tiden i 24h format

Tiden visas nu i 24h format och datumet visas enligt YYYY-MM-DD

För att Thunderbird ska startas ”på rätt sätt” varje gång kan vi ändra i filen /usr/share/applications/thunderbird.desktop. Där det står:

Exec=thunderbird %u

kan vi istället skriva

Exec=/sökväg/till/ditt/skript %u

Nu ska Thunderbird starta med dina egna inställningar. Om du dessutom placerar skriptet i /home/<user>/bin och döper det till thunderbird (d.v.s. samma namn som skriptet som finns i /usr/bin) kommer det att startas upp med rätt inställningar även om det startas från terminalen.

Nu ska jag fundera vidare på vilket program jag ska använda mig av, jag har ju fattat tycke för KMail men Thunderbird med tilläggen Lightning, Zindus och Provider for Google Calendar gör ju programmet nästan komplett (i mitt syfte) så jag måste nog ta mig en funderare angående vad som funkar bäst.

—–

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,